Huggarboogie Ja gå här uppför backen opp te kåken förbi lon Dä här va siste dan dä för nu gå ja i pension Men inte känn ja lycka inte känn ja lycka (Än så finns dä krut) Dä sitt nån ämbetsman å säg att ja ä slut Ja vill gå i huggarställ ja vill gå från morron å te kväll Ja minns på Lomtjärnsberge på tidit 40-tal Vi hade huggning där Jonasson å ja Sen ja slutte skola sen ja slutte skola (I samma huggarlag) Ha ja levt å frodas mä mina senadrag Ja vill gå i huggarställ ja vill gå från morron å te kväll Å vicka minnen å vicka minnen från denna arbetstid Mä yxa svans vi då gick ut i strid Ja gå här uppför backen opp te kåken förbi lon Dä här va siste dan dä för nu gå ja i pension Men inte känn ja lycka inte känn ja lycka (Än så finns dä krut) Dä sitt nån ämbetsman å säg att ja ä slut Ja vill gå i huggarställ ja vill gå från morron å te kväll Sörj Int Ja ha ett litet hemman mä skogsplätt å åkermark En käring bagarstuge kammarn järnspis å kallt En traktor som int ladde en bil som int alls gå En tupp som jaga korna te kasa då å då Nån gång ha dom sökt locke mä från gammelägera Bort te sjangtile dager blann mannekängera Ja minns två stycken som va här alles speciellt Kamera å tält dom va från FIB Aktuellt Ja skulle bli filmstjärne i deras tidning ja Men då skull ja måst klä tå mä å dä tordes inte ja För ja hade vadmalsställe på som hade törke fast Å hur dom bröt å bände så kom dom ingen vart Nä inte ska vi sörje för motgång regn å snö För när dä kom te krita så ha vi ändå brö Nä tänk heller då på vackert vär å sol å sommarglans Å glöm alle bekymmer som om dom inte fanns Ja minns när landsfiskalen försökte få mä ifrån byn Ja gick ner mä ut på myra fullt mä älgkött på ryggen min Han körde mä i finka å ja fick 14 dar Å bötera han gedde mä dom klara ja inte av Då skull han sälje ställe mitt på exekutiv auktion Som nån sorts jäkla statlig kompensation Men som tur va hade käringa min ändå nå kroner på lut Så hon löste ut mä från häkte å fick igen landsfiskalens trut Nä inte ska vi sörje för motgång regn å snö För när dä kom te krita så ha vi ändå brö Nä tänk heller då på vackert vär å sol å sommarglans Å glöm alle bekymmer som om dom inte fanns Fjärrvärmeverke N´Algot han bodde där först tå rom alle Va hynna å hönsa å hästen å stalle Han bodde där ensam te järnvägen kom N´Algots stackars rälsbuss han fick där sin dom Å byn som han bodd i den hette förr Kroken Den döpte rom om te ett namn ifrån orten Radhus å snabbköpsaffärer kom opp Dom byggde ut vägen å boa kom bort Så kom där en tradar tå nå storte märke va röra å gräjern te nå nytte hus Så kom där en tradar tå nå storte märke va röra å gräjern te Fjärrvärmeverke När Algot en dag stog å kära vi ån Från lägda vi torpe han hörde ett dån Dom grävde opp lägda han tog sä för panna Han råmde rakt ut ja jävlar anamma Hur skulle dä gå mä maten å gröda Hur skulle han fö korna å få sä sin föda Han sprang ner te lägda domdere å rye Men dä bullre å dunke så ingen kunn höre På lägdköp kommunmöt han ej fick medverke dom köpte bara lägda te nå nytte hus På lägdköp kommunmöt han ej fick medverke dom köpte bara lägda te Fjärrvärmeverke N´Algot va blåställ en yxe å såg Begav sä te verke för å hugge av trån Men 3000 volt han fick in genom tån Dä fick n´Algot från byn å ifrån gårn Att Algot gick bort vare ingen som märkte dä rom brydd sä om dä va ett nytte hus Att Algot gick bort vare ingen som märkte dä rom brydd sä om dä va Fjärrvärmeverke Dom enden som gladdes va bolage från Närke som fick sälje ett nytte finte hus Dom enden som gladdes va bolage från Närke som fick sälje ut Fjärrvärmeverke Om ni nån gång ha vägarn förbi den stad som förut hette Kroken Å komma fram te den lille lille kyrkogårn där Algot ligg Så kan ni än ida höre må knotten ta er Så kom där en tradar tå nå storte märke va röra å gräjern te nå nytte hus Så kom där en tradar tå nå storte märke va röra å gräjern te Fjärrvärmeverke Så kom där en tradar tå nå storte märke va röra å gräjern te nå nytte hus Så kom där en tradar tå nå storte märke va röra å gräjern te Fjärrvärmeverke Traktorn Ä Sönder N´Albins hästen han va slö han orkte ingenting Han låg där ner på lägda å gapa å va stinn Han va så himla slö som han nånsin kunde bli Han låg å hade roligt mä sin egen fantasi Mens andre hästa sprang omkring i hagen dagen lång Han orkte bare gäspe mens dom andren sprang runtom Men så en dag så flög han upp dom trodde han va sjuk När han flydde längs lägda så skrek han rakt ut han skrek Kut grabbar kut traktorn ä sönder En dag så skulle alle hästar byte betesmark Dom åkte där på flake å passerade en park N´Albins hästen han föll av å landa mä ett brak Han låg där alles livlös det till veterinärn begavs När veterinärn hadd undersökt å sagt sin diagnos Mens Albins hästen ännu låg uti sin narkos Men han sa han var bara lat det behövs ej operation Å när han vakne ur narkosen fick han en hallucination han sa Kut grabbar kut traktorn ä sönder Men dä ä inte jämt så dumt å vara slö å lat N´Albins hästen han fick allt serverat på ett fat För hästen han blev stjärna i en ansedd västernfilm Bara för han kunde spela dö å orkte ingenting Efter allting detta Albin ej fick lugn å ro Dom andre hästa ha en stor idol nu kan ni tro Å hästen han ä borte sen 14 långe år Å hästarna i hagen dom sjunger var dom går dom sjunger Kut grabbar kut traktorn ä sönder Våran Buss Våran buss han ä randi han ä grön Här finns gott om plats å säta dom ä skön Om dä ä fem grader kallt ha vi vanta på För vår ebersprakar den vill inte gå Ja så ä live för kapelle i Trötten Två Där sitt n´Gusta å stämme bössa å Boris kör Ja sitt här bak å be till kärn här ovanför Måtte ekipage vårat håll ihop Så int skruva skallre bort i näste grop När vi stäva fram i 30-40 knop Släng Kryckern,Rune N´Rune han va stjärne i kommunens rugbylag Han sparke mycke länger å va tuffare än ja Mä rugbyboll han föll pladask mä alle ovanpå N´Rune han fick andningshjälp å kryckern fick han två Han vakne näste morron han va över 72 Han satt där på sin sängkant å fundere lite då Visst ä ja lite kroki lite sne men inte blind Gammal bli man inte förrns man måste lämne in Då tryckte han in snusen å börje spela rock´n roll Kryckern flög å bälgen gick från dur å uti moll Släng kryckern Rune släng kryckern Rune spela rock´n roll Varje morron mellan 3 å 5 han bär ut post Men när han nu gjort ille sä så gick ä hä förstås Så käringa fick dra han runt på spärkarn hele dan Svetten rann å häla brann men Beda hon va van Men efter några vecker vart Rune vrång å tvär Han höll dom framför doktorn ja gilla int dom här Visst ä ja lite kroki lite sne men va gör dä Så alla över 70 släng nu kryckern å häng mä Då tryckte han in snusen å börje spela rock´n roll Kryckern flög å bälgen gick från dur å uti moll Släng kryckern Rune släng kryckern Rune spela rock´n roll Vår gamle galt Ja föddes upp på Norsjöbron mens tjälan va som värst Han döpte mä på handelsbon en haltn gammal präst Ärvde torpe tå min far å allt blev frid å fröjd Sen skull man leva live här i stuga gla å nöjd Mä stor familj å fyra unger pären frös vi svalt Dä ende vi nu hade kvar va våran gamle galt Vår gamle galt vår gamle galt Ja skulle in te Kramfors bara för å hanle mat Ja selde på i lagårn å dä bar av i fart Dä gick där över stock å över sten så mossa yrde Galten sprang å tunga slang å ja ja satt å styrde Men galtns kondition den va väl inte alltför bra Så ja baxa han på flake å vi skacklen där stog ja Ja där stog ja ja där stog ja Men vintern den vart svår här läktes inge sår Å mä svältn på min kinn dä kom en tår En ä hungri en ä mätt kan dä verkligen va rätt Å slakte galtn som int gjort na oförätt Ja föddes upp på Norsjöbron mens tjälan va som värst Han döpte mä på handelsbon en haltn gammal präst Ärvde torpe tå min far å allt blev frid å fröjd Sen skull man leva live här i stuga gla å nöjd Mä stor familj å fyra unger pären frös vi svalt Dä ende vi nu hade kvar va våran gamle galt Vår gamle galt vår gamle galt Vår gamle galt vår gamle galt Rälsbusspuss Ja såg dä upp på perrongen där breve semaforn Du va så tjusi mä förklä huckle å röfärgat hår Du såg mä djupt in i öga knäna blev som gele Just då kom vår rälsbuss du klev in å slog dä ne Å ja satt å tänkte breve En rälsbuss en rälsbusspuss Du va så fager va läppstift å tännren vit å grann Du satt mä gummistövla på å hela mitt hjärta dä brann När konduktörn hadd passera ja frågde dej rakt ut Vill du smaka på götta nånting du aldri smaka förut Höllö puta nu på din trut En rälsbuss en rälsbusspuss Torparns Dagdröm Ja satt hemme i köke å skulle bygge en mjärde Å drack på nå anne som ja höll på förtäre Ja tänkt ja gå ut i skogen å titte ätte na djur Va horna å klöva så nånting bli kul Men när ja kom ut i hallen å skulle ut på broa Så hade ungajäveln hädd gröten dit i skorna Ja smög mä ätte vägga å åla längs dike Baka vetraven å mot köksfönstre ja kike Där såg ja på dä värste ja nånsin kunde se Hon stog där i fönstre va kvasten i hanna å förklä på sne Hon stog där i fönstre å görmde å svor Som vanligt va alle eländige ord Dä ä då som ja som vanligt i skogsbryne försvann Mä bössa å kulen å flaska i hann För dä ä sånna gånger som live ä värt å leva Å att man inte ska ge opp för att käringa ä elak Fy vale för en töcke däre käring som min Ska vi ta å byte du få min så få ja din För när man få sitte där i skogen å dä prassle där i löve Göra opp en eld å se kaffepanna koke över Få hre fågla kvittre å sola just gå opp Å få se nån liten älgkalv dricke vatten ur en bäck Ja då behöve man ingen flaske ingen bösse å na kuler Då kan man sätt sä bakåt å lut sä mot nan fure Men som ni alle karlar vet va en käring som min Ä allting dette en dröm som int finns Fy vale för en töcke däre käring som min Ska vi ta å byte du få min så få ja din Men som ni alle karlar vet va en käring som min Ä allting dette en dröm som int finns Ja tänk på allting dette nä ja opp på vebacken stå Va 14 meter oklöven ve å svetten rinnenes ätte mine lår Fy vale för en töcke däre käring som min Ska vi ta å byte du få min så få ja din Emmaljunga Som liten en da va ja tjuri å tvär Mä nytvätte hals å i härrdagsklär Mamma hon tyckte ja va alltför lat Så ner på köpra hon köpte mä en livskamrat En Emmaljunga mä fjädring å cabriolet på Ja satt där å göttes vareviga da Fast dä åske å regne i vanga satt ja I min fyrhjuling ja satt som i trans En bättre vän i världen dä fanns ingenstans Än min Emmaljunga mä fjädring å cabriolet på Men åra gick familj ja fick å äldre blev ja Ja stog där å möka i lagårn en da Blann halmen å bråte ja fick syn på na blått Dä fick mä å tänke på åra som gått Dä va min Emmaljunga mä fjädring å cabriolet på Höga Kusten Ja si ut från ett berg mens morronsola lyse rö Ja si löva byte färg byte färg kring tjärn å sjö Där uti skog å ödemark blann alle fåglarn å alle fän Där känn man dofta av naturn å kanske dä friska i en skur Dä gå från moll å ända ut i glada dur När våra sinnen fylls av lust Dä ä nå alles speciellt mä vår natur I vår vackra Höga Kust Ja si en älgko bete sälg ne vi myra mä sin kalv Fåglarn samles ha i flock för å flytte långt långt bort Skatern bäges va en räv om ett byte dom vill ha På en tallmo bortaför en råbock unnres va han hör När rönna blomme å sommarn gå emot sitt slut När våra sinnen fylls av lust När fågla kvittre å björn sitt ide lete ut I vår vackra Höga Kust Ja si ut från ett berg mens morronsola lyse rö Ja si löva byte färg byte färg kring tjärn å sjö Där uti skog å ödemark blann alle fåglarn å alle fän Där känn man dofta av naturn å kanske dä friska i en skur Dä gå från moll å ända ut i glada dur När våra sinnen fylls av lust Dä ä nå alles speciellt mä vår natur I vår vackra Höga Kust Hemme ä bäst Vi va två stycken pöjker som flytte hemifrån För vi va mycke käftslängd å passe väl för stan Vi hade bott på törpe i nitton långe år Vi va så less på folke i gammelbya vår Vi for mot stan i nyköft väst å vegakeps så grann Va nybörste tänner å tömmen i var hand Vi skulle träffe jänter som va så görnst å grann Va nytte snyggte fagert hår va mun å skinn som brann På kvällen klädd vi opp oss å va så farligt grann Va hängslern, kråsnål, slips, botin å snusen den rann Vi gick nu upp mot parken å gräse va så grönt Å sola lyste röfängd å väre va så skönt När vi sen kom in på parken så kast vi runt en blick Å såg två stycken jänter men dom sa: ta å stick Men vi gav inte upp å gick fram till ena tös Men hon sa då hon såg på oss att hon bara rös Men hon sa då hon såg på oss att hon bara rös Så vi, vi vände hemåt mä sorgsen blick å så Å grinsnorn hängde meterlång å tårögd va vi två Vi båda va så lessen så vi sa nä mä en mun Vi skackle märra å vänd tebaks te by å torp å hem Vi skackle märra å vänd tebaks te by å torp å hem Vi sitt nog heller ut på gårn å höre fågelsång Å slippe se på folkets jäkt å bilers jämmergång För slippe stress å jänter va hemskt humör å så Dä ä bätter långless ensam gå än bäges å va två Dä ä bätter långless ensam gå än bäges å va två BLO-STÄLL Jag såg na kommandes på lia Va diademe i sitt hår På skalan va hon minst en 10 Så kolla här kolla här kolla här Inte där Du ställ blon,ställ blon ställ blon Du kan inte neke mä nu En kort n blick å jag va schackmatt Jag stog å blängde som ett fån Försökte stammandes å få fram Va hette du,va hette du Va hette du,va hette du Du ställ blon… Du skulle hem jag följde me Bara för å ´få gå där breve Men pappa din han va så sinn,han sa: Låt jänta va å försvinn härifrån Jag kunde inte slute grine De blev en lång å sömnlös natt Jag såg hur gubben stog å fline Men hon va allt,hon va allt Hon va allt,hon va allt Du ställ blon… DÄ TRO JA INTE PÅ Ja ha skött me själv, sen den dan ja ärvde går´n Å vill ja inte skotta så vänte ja te vår´n Nå vill man välan tro att man ä herre i sitt hus Så ja spotte där i klabbsnön å lägg in mera snus Bryn´t de om annren, dä ä min medicin Mot klater å elände så slipp du samarin Å känne ja me ensam, i stuga där ja bo Så sele ja för häst´n å far te Dannero Man ä väl vrång ibland men gör så gött n kan på helgdagskväll´n ä nä gott va sill å sup iblann Så in´t kan ja nå tro att nå kjoltyg skulle trå Å längte te re hänne nä dä tro ja då inte på Ja ha gått å köft mä, en ny modernitet Ett töcka där centraldammsugarpaket För inte vill ja städa, å inte vill ja gno Så katta hon få köre ne mens ja gå på klo På fredan hä ja radion, på oherrans volym Ta på bäste skjorta å n´svart gåbortkostym Å sen så hä ja fram, spegeln som ja ha Å glo på när vi danse, kvast´n min å ja Man ä väl vrång ibland … Slut å sörj, för jänta ru inte ha För hur som de ä så ha ru ne nog så bra För jänter´n ä skåvit, å farli å hitte på Så tack å lov ändå att man inte ha ne så Ja lyckan komma lyckan gå, å om den ska bestå Gud bevare katta, så vi få vara två Hå hå ja ja Ja vakne opp en lördamorron Du hade stucke va en kär Ja vakne opp en lördamorron Å ja som va så farlit kär Ja sitt en stunn på utedasse Sitt å se på ditt fotografi Ja sitt en stunn på utedasse Å bak i ändan hu dä svi Hå hå ja ja,va enda da I blåst´n å regne vänta ja Ja ä så frösen i min själ Du måste komma,ja längt ihjäl Ja stå å spana från lagårdstake´ För å se om du komma tebaks Ja stå å spana från lagårdstake´ För ja vill vara dej te lags Hå hå ja ja ... Ja hålle på mitt Dom flesten ha sattelitekanal, mä tusen å tv 3 Mens käringa ratta in luxenburg , å ja sitt där spänt breve Ja hålle på mitt 740 åke n`Nordiäng i , mä doftgran å rallyratt Ja köre bil från 63 , för å slippe betala skatt Ja hålle på mitt Dä kan väl vara möjlit å tänke sä att nån annan ha gjort nå bra Men gör som ja säg slipp ji höre nä näste da Då slipp ji höre ,va vare ja sa Benke drick alltid cognac å anne fint när han ä på fest Men ja smaka helst mitt eget starkt, av pären å turbojäst Ja hålle på mitt Doktorn säg att ja måste, motionere å äta rätt Dä räck väl å hämte posten, å att man håll sä ganska mätt Ja hålle på mitt Dä kan väl vara möjlit ... På väderleksrapporten sa rom, att värmen ska bli enorm Men ja ja känne i knäna, att i morron ja då bli nä storm ja hålle på mitt Logdans Va äré va äré som hänne å ske Dä ryktes å surres att när sola gått ner ska nä ske Vi rocka i lagårn ikväll Dä va Agnes å Beda n´Sture å ja Vi flytte ut härva å plogen idag, dä ä lörda´ Vi rocka i lagårn ikväll Att väla ä hårdhänt dä må ji förstå När man se a´Beda danse på tå, i trikå Vi rocka i lagårn ikväll Å följe n´Sture dä ä nog fullt sjå Mä hela sin steglängd, han danse för två, vilket drag Vi rocka i lagårn ikväll Ta på gåbortkläna, kom hit på sill å kams Knäpp på dä ladden, ta å bju na upp te dans Så spela, spela handklaver, stråke å fiol Snyt dä, spott i högern, få fart på hennes kjol Logdans,ska du me på logdans Häng nu me på logdans fast de regne in Ja far där väggmella som ett jehu Vi ska danse å danse te klocka bli sju, på morron Vi rocka i lagårn ikväll Även dom tröttaste djura ä pigga Dom sitt allihop där på gärsgår´n å digga, dä ä midnatt Vi rocka i lagårn ikväll Man änt mer än man Ja vill in´t alls ha nån hjälp mä å hugge ven Hinn ja in´t klyve så elda ja mä fotogen Ja kan stå där stolt mä yxa höjd Å även om ja måst ha ryggen böjd Så i mitt sinne ä ja gla rakryggad å nöjd Man än´t mer än man Men ja gör så gott ja ba kan Man ä väl vrång å dann Dä blev så här när farsan min försvann Ja vet så väl hur man gör när man slakte en gris Men värre bli rä när ja stå framför en spis Nå kan ja peppre, salte å steke på Å ja dele va katta som också få Strömming å mört´n va grädda ovapå Man än´t mer än man ... In´t ä ja sån som städa vareviga da Nä putsa å fäja å skure vill in´t ja Ja ha köft en ny modernitet Dä ä ett centraldammsugarpaket Så den få stå på mens ja laga å staga staket Semester Dum-do-be-do ... Vi ha hyrt husvagn å lån´t en större bil Vi lämne Kramfors å åke flere mil Dä ä trångt i baksäte så unga grine Å alle svettes för sola skine Semester – höcken vill ha semester Utan dej dä kan vi vara, dä ä bätter sitte hemme å te barnbarna spara Semester – höcken vill ha semester Dum-do-be-do ... Nu ä vi halvvägs å måste nog ta rast Ja försök å parkere men dä finns ingen plats Vi få åke lite till innan vi stanne Fast barna tjata, när ä vi framme Semester ... Dum-do-be-do ... Åh äntligen framme, Ja tro ja ta å lägg mä ner på rygg Ja måst få vile, Men in´t gå ju dä på en camping full mä mygg Vi ä på semester, Vi hyr en stolpe mä el Vi ä campinggäster, Vi sitt i vanga för regne´dä öse ner Semester ... Svinkallt De blistre för öga när ja få opp döra´ Svinkallt svinkallt Försök å vänne men där stå regeringa Svinkallt svinkallt Hon säg,Ja ska å handle,se till å få fart få unna snön,änt du färdi snart Svinkallt svinkallt å ommafallt Stövla full i snö,på väg bort te boa Svinkallt svinkallt snorn vill fryse ,de värke där i föttren svinkallt svinkallt No äre väl märkvärdigt att De ska handles både da å natt Svinkallt svinkallt å ommafallt Dra mä helt tom på snöslunge-snöre Svinkallt svinkallt Snöbjörn ha fröse fast,gett hacke lös na Svinkallt svinkallt De va på tiden fröste kärringa illt Tig kvinna,å ta hit en filt Svinkallt,svinkallt,svinkallt å ommafallt Fånt ja som ja vill Du få ta me som ja ä, dä ä va ja sa När vi flytte i lag, du å ja För ska ru bo lava mej, få ru ge me dä ja vill ha Ja kan va borte så länge att du börje tro Att du ä fri mä å själv få bo Men då komma ja tebaks som skjuten ur en kanon Om ja låse våran sovrumsdör Så du få stå där utanför Å grunne, å undre va ja gör Då må ru tro att dä ä nå som in´t ä bra Att du in´t ha köft dä som ja vill ha Så försök in´t komma mä en ynka ask chokla´ Fån´t ja som ja vill när ja vill nånting Så ha ru ingenting å hämta häromkring Ja vill ha blommer varje lörda´å minst en lottokupong Fån´t ja som ja vill när ja vill nånting Så ha ru ingenting å hämta häromkring Du kan packe dä ru ha, dä ryms i en banankartong Ja ä inte den som ha tomma hot Dä ä inte värt att du säg emot För bilen din, kan ja köre te närmste skrot Om dä ja vill inte få respons Kan ja sätte ut bössa på radannons Å sälje alle dine skiver mä Rolling Stones Tupp-rap Dä ä ja som ä tuppen å dä kan ja lova Dä ä ja som ä hönsgårns Casanova Ja drog runt på lanne i min bil Dä va då som ja bromsa å bytte fil Hon stog där i hönsgårn,kritvit å grann Ja slängde in tvåan,mitt hjärta det brann Ja såg na i öga,hon smalt som snö Ja sa –Nu ska vi danse te häla blö Å ja sa Ett steg te vänster,ett steg te höger Vicka på rumpan systrar å bröder Ett steg fram å ett steg tebaka Armarna upp å där blir ä stopp Om man ä två Å vardan ä grå Ge mä en chans Till en romans Men hon vise sä va en avigen brud Hon stog där å sken i sin kritvita skrud Då växla ja ner å la motorn på rus Tryckte på gasen,hon blev full i grus Höna blev blästrad helt utan en fjäder Ja va tvungen å ge na nå lämpliga kläder Men då hon satt sä i bilen va säta av skinn Ja då smälte hon helt å sa –nu ä ja din Ja minns ju så väl när ja köfte min Ford Just denna dan ja blev adlad te lord Nu ä ja kung precis som min bil En väloljad turbo mä vacker profil I mitt kungarike ja lev som ja lär Här styr ja å ställe helt utan besvär Dä ä ja som bestämme,de bli som ja sagt Häng på allihop nu gå vi i takt